Pracodawcy RP o polityce lekowej państwa

„Polityka Lekowa Państwa uwzględnia on wiele naszych postulatów, które przy zachowaniu odpowiednich warunków legislacji dokumentu, mogą przełożyć się na zwiększenie dostępu do nowoczesnych leków. Sprecyzowany plan polityki lekowej porusza najważniejsze kwestie dotyczące m.in. dostępności refundacji czy monitorowania badań klinicznych. Jednym ze szczególnie ważnych aspektów w nowej wizji polityki lekowej jest zwiększenie budżetu na refundację na określonym poziomie 16,5-17 proc. całkowitych środków na świadczenia opieki zdrowotnej” – uważają Pracodawcy RP.

„Jak wynika z uzasadnienia ustawy do refundacji leków, celem określenia wskaźnika całkowitego budżetu na refundację w relacji do kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ogółem było zapewnienie gwarancji dla pacjentów, że dostępność do produktów refundowanych będzie sukcesywnie zwiększana wraz ze wzrostem budżetu na całość systemu ochrony zdrowia. Oceniając jednak finansowe skutki działania obecnych zapisów ustawy o refundacji, zwracamy uwagę, że sformułowane w niej mechanizmy wymagają zmian, które zostały właśnie dostrzeżone w przedstawionym dokumencie. Należą do nich właśnie wskazanie określonego poziomu wydatków na refundację, jak również powrót środków wpłacanych przez firmy w ramach instrumentów dzielenia ryzyka, dzięki czemu może wzrosnąć budżet refundacyjny. Do dyskusji w naszej ocenie pozostaje natomiast zasada rozliczeń paybacku, czyli przekroczenia budżetu na refundację” – czytamy dalej w komunikacie.

Jak zauważa organizacja pewnie zagrożenia może nieść planowany w polityce lekowej model negocjacji z naciskiem na efektywne obniżenie cen leków w programach lekowych i chemioterapii. „Jego negatywnym skutkiem może okazać się legalny i nielegalny wywóz leków za granicę. Zagraża to dostępności leków dla polskich pacjentów. W naszej ocenie dalsze forsowanie obniżki cen leków jest niebezpieczne. Należy zauważyć, że nasilenie odwróconego łańcucha dystrybucji odczuwają głównie pacjenci, którzy borykają się z brakami leków w aptekach”.

Pracodawcy chcą także zwiększenia przejrzystości podejmowanych decyzji refundacyjnych. „Ogromne znaczenie ma tu stabilne prawo i praktyki organów nadzorczych, gdyż zmienne interpretacje prowadzą do niepewności i wzrostu kosztów działalności” – piszą.

Jednak jak podkreślają „wytyczony przez Ministerstwo kierunek Polityki Lekowej jest właściwy”.