Jest porozumienie o współpracy pomiędzy GIS a URPL

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny i Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podpisali porozumienie o współpracy.

„Mając na względzie zdrowie społeczeństwa, Główny Inspektorat Sanitarny i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zobowiązały się do wspólnego upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie szczepień ochronnych oraz różnicach pomiędzy szczególnymi kategoriami środków spożywczych, tj. suplementami diety i żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego a lekami” – czytamy w komunikacie.

Wzajemna współpraca ma dotyczyć również bezpieczeństwa stosowania leków, a w szczególności szczepionek.