Pierwsze zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki pnia płucnego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W I Klinice Kardiologii WUM we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii WUM zespół operatorów wykonał skuteczny zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki pnia płucnego w zdegenerowanym homografcie płucnym (tzw. PAVTI, pulmonary artery valve transcatheter implantation). Od niedawna Warszawski Uniwersytet Medyczny dołączył do grona jedynie kilku ośrodków w Polsce gdzie możliwe jest wykonanie takiego zabiegu u dorosłych.

U 32-letniego mężczyzny (w wywiadzie z wrodzonym zastawkowym zwężeniem aorty, po operacji Rossa w 12 roku życia) obecnie z objawami niewydolności serca NYHA II/III z dostępu przez żyłę udową prawą po uprzedniej implantacji stentgraftu stabilizującego wszczepiono do homograftu biologiczną protezę zastawkową Melody (Medtronic) 22mm.

Zabieg wykonano 14 listopada br. Pacjent został wypisany do domu, bez dolegliwości, w 5 dobie hospitalizacji.

Chorzy z wrodzonymi wadami w obrębie drogi odpływu prawej komory serca (np. z tetralogią Fallota, atrezją t. płucnej, etc.) lub zastawki aortalnej po korekcji operacyjnej metodą Rossa w dzieciństwie, niejednokrotnie wymagają ponownej operacji już jako młodzi dorośli z powodu niewydolności homograftu płucnego. Zabiegi PAVTI są w takich sytuacjach metodą leczenia z wyboru, gdyż ryzyko ponownej operacji klasycznej jest wysokie. PAVTI pozwala na szybką rehabilitację i powrót pacjenta do pełnej aktywności.

Autor zdjęć: dr Piotr Scisło
Autor notatki: doc. Zenon Huczek