Pierwsza w Polsce pełna, przezskórna korekcja ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu

W pracowni Hemodynamiki I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg małoinwazyjnej, pełnej (tj. dwupłatkowej) korekcji ciężkiej, funkcjonalnej niedomykalności trójdzielnej metodą brzeg do brzegu (ETE) za pomocą systemu MitraClip.

Zabieg wykonano u 82-letniej pacjentki ze współistniejącą ciężką niedomykalnością mitralną i trójdzielną. W pierwszym etapie implantowano dwie zapinki Mitraclip w lewe ujście żylne uzyskując istotną redukcję stopnia niedomykalności mitralnej. W dalszej kolejności przeprowadzono zabieg na zastawce trójdzielnej. Autorski algorytm procedury opracowany został samodzielnie przez zespół w składzie: dr n. med. Piotr Ścisło, dr n. med. Adam Rdzanek i dr n. med. Arkadiusz Pietrasik. Dzięki jego wykorzystaniu, pod kontrolą echokardiografii trójwymiarowej czasu rzeczywistego, implantowano dwie zapinki MitraClip zespalając płatki zastawki trójdzielnej, odpowiednio płatek przedni z przegrodowym i tylny z przegrodowym.
W efekcie procedury skutecznie zmniejszono stopień niedomykalności trójdzielnej do małej.

Tego typu zabiegi tj. przezskórnego, hybrydowego, kompleksowego leczenia niedomykalności zastawek mitralnej i trójdzielnej, wykonywane są przez nieliczne, wysokospecjalistyczne ośrodki europejskie. Dzięki opracowaniu wspomnianej metody terapii I Katedra i Klinika Kardiologii WUM dysponuje możliwościami przezskórnej terapii w zakresie wszystkich ujść zastawkowych serca a zespół Kliniki może przeprowadzać interwencje w zakresie zastawek: mitralnej (ETE-MC, walwuloplastyka balonowa), aortalnej (TAVI, walwuloplastyka balonowa), trójdzielnej (ETE-MC/TC) oraz zastawki pnia płucnego (TPVI).

Zdjęcie: dr Piotr Ścisło