E-skierowanie wyeliminuje problem kolejek?

„Wystawienie e-skierowania odbywa się w szybki i łatwy sposób, a dzięki walidacji danych w systemie e-zdrowie (P1) minimalizowane jest ryzyko błędów” – podkreślał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas konferencji prasowej „e-skierowanie. Kieruj się wygodą!”. „E-skierowanie pozwoli na bezpieczniejsze i bardziej optymalne wykorzystywanie zasobów w ochronie zdrowia” – dodawał minister zdrowia Łukasz Szumowski. – „Jeżeli mamy przebudować system w kierunku płatności za jakość, a nie tylko za daną procedurę, usługę, musimy mieć do tego narzędzia, dlatego, że tę jakość trzeba mierzyć, poprawiać”.

Pilotaż zaczął się w październiku ub.r., dziś uczestniczy w nim dziewięć placówek, głównie stołecznych (m.in. w Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju, szpitalu Bródnowskim i Wolskim w Warszawie). Pierwsze e-skierowanie wystawiła przychodnia na Targówku SZPZLO Warszawa-Targówek, a miesiąc później pierwsze skierowanie w wersji elektronicznej zostało zrealizowane w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Jednak Ministerstwo Zdrowia zakłada jego sukcesywne rozszerzanie – docelowo w pilotażu, który ma potrwać do września, weźmie udział 200 placówek. A od 2021 roku elektroniczne skierowanie będzie obowiązywało w całym kraju.

„Dzięki temu mogli nie tylko wygodniej korzystać z systemu ochrony zdrowia, ale również w sposób bardziej bezpieczny i optymalny wykorzystywać te zasoby, które mamy” – podkreślał Szumowski. – „Skróci się czas, jaki lekarze przeznaczają na obsługę pacjenta”.

Ważne jest także, że dzięki elektronicznej dokumentacji zniknie problem podwójnego zapisywania się do kolejek. A NFZ będzie przypominał SMS-em o nadchodzącym terminie wizyty. Gdy lekarz wystawi skierowanie w wersji elektronicznej, pacjent nie będzie musiał dostarczyć już oryginału dokumentu w postaci papierowej. Nie będzie musiał osobiście stawić się w placówce leczniczej, aby zapisać się na świadczenie. Pacjent otrzymuje wydruk (jeżeli nie ma Internetowego Konta Pacjenta) lub e-skierowanie drogą elektroniczną – jako e-mail lub sms. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod lub PESEL pacjenta lub skanduje kod z wydruku informacyjnego i zapisuje na wizytę. Pacjent otrzymuje dane o umówionej wizycie.