Home Farmacja Mabion miał 14,98 mln zł straty netto, 14,51 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.