Pharmena miała 0,49 mln zł straty netto, 0,32 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

Pharmena odnotowała 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,32 mln zł wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 3,7 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2019 r. grupa kapitałowa Pharmena osiągnęła przychody o 13% niższe niż w pierwszym kwartale 2018 r. Wpływ na niższy poziom zysku na sprzedaży i pozostałych pozycji rachunku zysków i strat oraz na niższą rentowność w pierwszym kwartale 2019 r., osiągniętą na poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat, miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży eksportowej, wyższe koszty sprzedaży związane z wprowadzeniem marki Menavitin na rynek polski i niemiecki, koszty zarządu związane z działalnością spółki Menavitin GmbH oraz wyższe koszty finansowe w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,17 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)