Home Biznes Pharmena miała 0,49 mln zł straty netto, 0,32 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.