Farmaceuci chcą klauzuli sumienia

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski chce wykorzystać okazję, że do konsultacji publicznych trafiła ustawa o zawodzie farmaceuty, i domaga się możliwości powołania się na klauzulę sumienia.

Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie do art. 34 projektu ustawy przepisu o brzmieniu: „Farmaceuta może odmówić wykonania usługi farmaceutycznej, jeśli jej wykonanie jest niezgodne z jego sumieniem, chyba że odmowa ta mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta”.
I zachęca swoich członków by wysyłali uwagi do projektu.

„Narzucanie zobowiązań (sprzedaży środków niszczących ludzkie życie i ludzką płodność – przyp. red.) jest wyrazem presji i dyskryminacji, czego wyraźnie zabrania rezolucja Rady Europy z dnia 7 października 2010 roku. Jest ono również sprzeczne z Kodeksem Etyki Aptekarza (par. 3), w którym stwierdza się, że powołaniem aptekarza jest współudział w ochronie życia i zdrowia oraz zapobieganie chorobom, a także z par. 4 mówiącym, że farmaceuta musi posiadać wolność postępowania zgodnie ze swoim sumieniem” – uważa Stowarzyszenie.

Deklarację poparcia dla farmaceutów do pełnego korzystania z prawa sprzeciwu sumienia wobec sprzedaży środków niszczących ludzkie życie i ludzką płodność podpisało już ponad 14,5 tys. osób.