Polska dołącza do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. Badań Klinicznych

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, Polska podpisze porozumienie z Europejską Siecią Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN). Najpierw uzyskamy statusu obserwatora, a następnie członka sieci ECRIN, będącej międzynarodową agencją wspierającą sieć badań klinicznych w Europie.

„Międzynarodowy charakter współpracy wpływa na podniesienie dostępności badań dla pacjenta, zasobów i wiedzy specjalistycznej, tym samym pozytywnie wpływając na stan zdrowia publicznego krajów współpracujących w ramach sieci. Celem ECRIN jest poprawa stanu zdrowia obywateli na całym świecie poprzez wsparcie międzynarodowych projektów badań klinicznych, którym oferuje zintegrowane wsparcie” – czytamy w komunikacie.

ECRIN skupia się głównie na wsparciu projektów niekomercyjnych (akademickich) badań klinicznych, dostarczając wszelkich narzędzi niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia badania (np. porady dotyczące finansowania wraz z wnioskowaniem o nie, czy projektowania badania od momentu wyboru ośrodka do czynności logistycznych czy ubezpieczenia), sprawdzenia protokołu (w kontekście naukowym, jak i praktycznym) oraz zarządzania badaniem (uzyskanie pozwoleń urzędowych oraz opinii bioetycznych, raportowanie, monitorowanie, zarządzanie danymi, statystyka i zarządzanie projektem).

Porozumienie zostanie podpisane w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, podczas Panelu Agencji Badań Medycznych „Badania i rozwój w biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju”, 4 września.