AOTMiT odpiera zarzuty Trzaskowskiego

„W związku z wątpliwościami dotyczącymi programu polityki zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy pod nazwą Bilans 70-cio i 80-cio latka Agencja informuje, iż wydała negatywną opinię z uwagi na szereg błędów merytorycznych programu” – odpowiada Katarzyna Jagodzińska – Kalinowska, rzecznik prasowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). – „Program został skonstruowany w błędny sposób, bez zrozumienia zasad i celu prowadzenia programów polityki zdrowotnej. Autorzy programu zrobili podstawowe błędy w postaci chociażby przedstawienia celów nie mających odzwierciedlenia w zaplanowanych interwencjach”.

Jak dodaje program miał objąć jedynie 30% populacji docelowej, przy jednoczesnym zaplanowaniu kwoty 8 mln złotych na dwa lata.
„To oznacza, że do programu zostanie włączony tylko co trzeci mieszkaniec Warszawy w wieku senioralnym. Dodatkowo 50% interwencji zaplanowanych w programie stanowią świadczenia gwarantowane, nielimitowane, dostępne w ramach POZ. Specyfika populacji docelowej, do której skierowano program, wymaga, aby działania realizowane były w sposób zorganizowany i przejrzysty, czego zabrakło w ocenianym programie” – podkreśla Jagodzińska.

Agencja jednocześnie przypomina, że dobrze skonstruowany program nie powinien skupiać się tylko na przeprowadzeniu pojedynczych badań, nie powiązanych ze sobą, ale powinien zapewnić kompleksowość działań w tym ocenę stanu zdrowia pacjenta, wskazanie dalszych ścieżek leczenia i ułatwić dostęp pacjentów do korzystania ze świadczeń gwarantowanych.

ISBzdrowie zapytało ile tego typu programów rocznie trafia do Agencji. „Agencja pozytywnie odnosi się do większości programów dotyczących populacji senioralnej, zarówno profilaktycznych, jak i zwiększających dostęp do świadczeń. AOTMiT wydał ponad 2000 opinii dla programów polityki zdrowotnej realizowanych przez samorządy. Blisko 20% z nich, to programy z zakresu polityki senioralnej. W prawie 90% te programy są opiniowane pozytywnie. Agencja wydaje opinie negatywne tylko w przypadku gdy kluczowe elementy programu budzą poważne zastrzeżenia merytoryczne” – odpowiada Jagodzińska.

Agencja od początku roku oceniała 4 programy polityki zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy i 3 z nich zostały ocenione pozytywnie. Przedstawiony program był niepoprawnie skonstruowany pod względem merytorycznym i organizacyjnym, w związku z czym nie mógł uzyskać akceptacji Agencji. Przesłany projekt oceniała w pierwszej kolejności Rada Przejrzystości, składająca się z grona ekspertów klinicznych i uznanych autorytetów medycyny, która jednomyślnie wydała negatywną opinię o zaproponowanym programie.