Biomed-Lublin miał 0,61 mln zł zysku netto, 1,98 mln zł zysku EBIT w I poł.

Biomed-Lublin odnotował 0,61 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,98 mln zł wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,37 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 14,37 mln zł rok wcześniej.

„Skokowa poprawa wyników za ostatnie półrocze to efekt znaczącego wzrostu sprzedaży czterech leków strategicznych spółki. Ponadto odnotowujemy stały spadek kosztów finansowych, wynikający ze zmniejszenia wartości zobowiązań układowych. Konsekwentna realizacja założeń strategicznych przekłada się na coraz lepszą sprzedaż i w konsekwencji, wyniki finansowe. Wyniki drugiego półrocza powinny potwierdzić te pozytywne trendy, a przejście kolejnych progów finansowych (jak wykup obligacji w ubiegły poniedziałek) pozwoli spółce na pełną koncentrację i realizację ambitnej agendy rozwojowej” – powiedział prezes Marcin Piróg, cytowany w osobnym komunikacie.

Największy wpływ na poprawę przychodów spółki miał wzrost sprzedaży 4 strategicznych produktów, które stanowią łącznie 85% przychodów. Sprzedaż Distreptazy wyniosła 9,6 mln zł (+55% r/r), produktu leczniczego Gamma Anty-D 2,2 mln zł (+29% r/r), Szczepionki BCG 2,5 mln zł (+14% r/r), natomiast lek Onko BCG zanotował spadek ze względu na brak dostępności w pierwszych miesiącach roku, podano także.

W minionym półroczu zarząd spółki przedstawił harmonogram spłaty zadłużenia, według którego do 2023 roku spółka ma spłacić wszystkich swoich wierzycieli. W jego ramach 23 września br. Biomed Lublin spłacił zobowiązania układowe w kwocie 6 300 000 zł tytułem spłaty 70% kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę oraz 49 500 zł tytułem spłaty odsetek od obligacji serii A, co w całości wyczerpało zobowiązania emitenta wobec obligatariuszy, czytamy także w materiale.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)