NFZ bije niechlubne rekordy w domowej wentylacji mechanicznej

W liczbie niesfinansowanych świadczeń domowej wentylacji mechanicznej NFZ bije niechlubne rekordy. Już prawie dwa tysiące pacjentów skierowanych w pierwszym półroczu 2019 do wentylacji mechanicznej w warunkach pozaszpitalnych nie jest sfinansowanych przez NFZ. Jeszcze nigdy w historii tego świadczenia tak wiele osób nie znalazło się poza obowiązującymi kontraktami świadczeniodawców z Funduszem. W rekordowym, jak dotąd, roku 2018 ich liczba na koniec roku była mniejsza niż teraz w jego połowie. – alarmuje Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM).

„Ostrzegaliśmy, apelowaliśmy, na końcu nawet alarmowaliśmy, że nieustanne ignorowanie zmieniającej się rzeczywistości, która wymusza weryfikację kontraktów niezmienianych od wielu lat, nie może skończyć się dobrze” – wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dr Robert Suchanke. – „Niestety nikt nas nie słuchał. I dziś sytuacja jest taka, że stawia pod znakiem zapytania przyjęcia kolejnych pacjentów kierowanych do wentylacji pozaszpitalnej (domowej i stacjonarnej – ZOL) w tym roku. Świadczeniodawcy naprawdę są już u kresu swoich możliwości finansowych”.

Członkowie OZŚWM już od wielu miesięcy alarmowali, że w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia personelu medycznego, które stanowią zasadnicze koszty opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, aktualne stawki nie wystarczają na pokrycie kosztów opieki. Do tego dochodzi jeszcze finansowanie nadlimitowych pacjentów z pieniędzy świadczeniodawców, czyli w praktyce – wielomiesięczne, niczym nie gwarantowane kredytowanie NFZ.

Obecne taryfy oraz wagi produktów rozliczeniowych zostały ustalone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w 2016 roku i do dziś nie zostały podniesione pomimo rosnących kosztów. Co więcej NFZ ignorując pogarszającą się sytuację świadczeniodawców oraz konieczność weryfikacji taryf przez AOTMiT wprowadził dwie nowe, niższe stawki dla pacjentów wentylowanych nieinwazyjne arbitralnym Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 18 lica 2019r.

„Z naszych danych wynika, że tylko w pierwszym półroczu liczba osób korzystających z domowej wentylacji mechanicznej a niesfinansowanych przez NFZ przekroczyła 1900” – podkreśla Suchanke. – „To więcej niż w całym 2018 roku. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to koniec bieżącego roku zamkniemy liczbą prawie 4 tys. pacjentów. Kto ich sfinansuje, skoro NFZ już teraz nie ma dodatkowych pieniędzy na opiekę długoterminową?”

15 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, która opiniowała wniosek Prezesa NFZ w sprawie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019. W dyskusji wzięła udział między innymi poseł Gabriela Masłowska (PiS), która zapytała ówczesnego Prezesa NFZ Andrzeja Jacynę czy planowana zmiana wyceny świadczeń medycznych obejmie także świadczenia wentylacji mechanicznej? I czy nastąpi urealnienie limitów świadczeń domowej wentylacji mechanicznej w kontraktach? Prezes NFZ wtedy odpowiedział, że „taka zmiana jest planowana”.

W piśmie z 3 lipca 2019 Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na pismo prezesa OZŚWM, stwierdził z kolei, że „aktualnie MZ nie przewiduje zmian taryf ogłoszonych przez Prezesa AOTMiT w dniu 13.09.2016r. określających świadczenia w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”.

„Niedługo potem sytuacja zmieniła się na gorsze, ponieważ Fundusz od 1 wrześnie br. obniżył radykalnie stawki za opiekę nad pacjentami z chorobami płuc oddychającymi nieinwazyjnie przez maskę” – tłumaczy Suchanke.