Obchody Światowego Dnia Serca w Sejmie

We wrześniu obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Tym razem koalicja Serce dla Kardiologii wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. POZ i Profilaktyki zorganizowała jego wyjątkowe obchody w Sejmie RP. W ich ramach 11 września br. odbyło się posiedzenie parlamentarne na temat wyzwań opieki kardiologicznej. Akcji towarzyszyły badania profilaktyczne w kierunku chorób układu sercowo – naczyniowego oraz wystawa edukacyjna.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Serca, ustanowione przez WoldHeartFederation, brzmi „Moje serce, Twoje serce. Zostań bohaterem serca!”.

Choroby układu krążenia wciąż pozostają główną przyczyną zgonów w Polsce. Najczęściej występującymi są choroba niedokrwienna serca (29%), zaburzenia rytmu (21%), niewydolność serca(16%) oraz migotanie przedsionków (11%). Liczba zachorowań i zgonów na choroby sercowo-naczyniowe (w tym zawał serca) w Polsce, szczególnie osób w wieku produkcyjnym, pozostaje wyższa o połowę niż w niektórych krajach Europy Zachodniej. Ten typ schorzeń pozostaje też jedną z głównych przyczyn inwalidztwa i niezdolności do pracy. Tymczasem aktualne dowody naukowe i konkretne osiągnięcia w innych krajach europejskich wskazują, że w Polsce jest możliwa redukcja liczby zachorowań i zgonów na choroby sercowo-naczyniowe o 30-50%.

„Wiele udało się osiągnąć ale wiele jeszcze przed nami. Badanie cholesterolu wreszcie znalazło się w bilansie 6-latka i to niewątpliwy sukces. Teraz kluczowym wyzwaniem, jeśli chodzi o profilaktykę, jest wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu z edukacji zdrowotnej” – argumentowała posłanka Lidia Gądek, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki.

Ostatni rok minął pod znakiem intensywnej integracji środowisk pacjentów, klinicystów i ekspertów. Miało miejsce opracowanie i formalne uruchomienie programu opieki koordynowanej KONS, rozszerzenie programu KOS-zawał, organizacja wielu akcji i kampanii edukacyjnych (instytucji i organizacji) czy refundacja nowych terapii (np. hipercholesterolemia rodzinna).

„Teraz chcemy skupić się na medycynie pracy, ponieważ dla dużej części społeczeństwa badania wstępne lub okresowe pracy to jedyny kontakt z medycyną w ogóle” – wyjaśniał podczas posiedzenia prof. Piotr Jankowski, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – „W ramach medycyny pracy powinien być obowiązkowo wykonywany profil lipidowy”.

Nakreślił też inne kluczowe wyzwania systemowe w obszarze kardiologii, wśród których wymienił m.in. zapobieganie udarom mózgu, wzbogacenie programu nauczania w szkołach i przedszkolach oraz przekazu mediów publicznych o zagadnienia z zakresu profilaktyki, wdrożenie programu opieki koordynowanej w niewydolności serca (KONS) czy dalsze rozpowszechnienie koordynowanej kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-ZAWAŁ). Przedstawił także pierwsze wyniki funkcjonowania programu KOS-ZAWAŁ, dzięki któremu już zmniejszyła się śmiertelność pacjentów po zawale.

Prof. Maciej Banach, Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, poruszył temat nowych wyzwań w leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, konieczność aktualizacji obowiązującego programu lekowego, min. poprzez obniżenie kryteriów włączenia do poziomu cholesterolu LDL 130 oraz włączenia drugiej z dostępnych terapii farmakologicznych (evolocumab). Obecnie do programu włączonych jest tylko 3-4 % pacjentów.

Z kolei Prof. Adam Witkowski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, omówił wyzwania polskiej kardiologii na trzecią dekadę XXI w. Wymienił m.in. dalsze działania promocji zdrowia, ograniczenie nierówności w dostępie do rozpoznawania i leczenia i realizacji programów opieki koordynowanej oraz poprawę dostępu do specjalistycznej opieki, w tym rehabilitacji. Zaapelował o powrót do idei wdrożenia narodowego programu Zdrowe Serce, nad którym prace trwały od 2017 roku.