Home Biznes Selvita: Dynamika przychodów i EBITDA segm. usługowego może być lepsza w II poł.