Terapia CAR-T dostępna także w Polsce

„Po raz pierwszy w Polsce wkrótce zostanie zastosowana nowa przełomowa metoda przeciwnowotworowa CAR-T. Ma ona pomóc w leczeniu jednej z odmian opornych na terapię chłoniaków” – zapowiada prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.- „Uzyskaliśmy już trudną do spełnienia akredytację, mamy również zapewnione finansowanie, czynimy zatem ostatnie przygotowania do wprowadzenia tej przełomowej metody przeciwnowotworowej”.

Terapia CAR-T to najbardziej innowacyjna, i jak potwierdzają badania, skuteczna forma terapeutyczna, która wykorzystuje mechanizm układu immunologicznego i polega na opracowaniu dla każdego pacjenta leku na bazie jego własnych limfocytów.

CAR-T (ang. chimeric antygen receptors T cells) oznacza limfocyty T z chimerowym receptorem antygenowym. Terapia CAR-T jest obecnie najbardziej zaawansowaną i spersonalizowaną technologią stosowaną w leczeniu hematoonkologicznym, stworzoną z myślą o wykorzystaniu mechanizmu układu odpornościowego do walki
z nowotworem. Limfocyty T, których zadaniem jest rozpoznawanie i zwalczanie nieprawidłowych komórek, a także mikroorganizmów, są jednymi z najważniejszych komórek układu odpornościowego.
Immunoterapia CAR-T polega na tym, iż w pierwszej fazie podczas specjalistycznego procesu filtrowania krwi tzw. leukaferezy następuje izolowanie leukocytów, w tym limfocytów T, komórek układu odpornościowego. Następnie są one zamrażane i przekazane do laboratorium, gdzie następuje kolejna faza procesu, mianowicie ich modyfikacja genetyczna. Do DNA limfocytu T przy użyciu wirusa wprowadza się obcy fragment materiału genetycznego, czyli wszczepia im się gen, który koduje chimerowy receptor rozpoznający antygen specyficzny dla nowotworu, z którym ta komórka ma walczyć.
W ten sposób wskazuje się takiej komórce co jest jej celem, jakie komórki w organizmie ma rozpoznawać i eliminować. Opracowany materiał jest namnażany i z powrotem wprowadzany za pomocą jednorazowej infuzji do organizmu pacjenta. Immunoterapia CAR-T jest przykładem najbardziej spersonalizowanej formy terapeutycznej, bowiem dla każdego pacjenta produkowany jest jego własny lek z jego własnych limfocytów.

Terapia CAR-T jest stosowana m.in. w leczeniu chłoniaków rozlanych z dużych komórek B wśród pacjentów, dla których brak jest opcji terapeutycznej, czyli chorych opornych na leczenie lub z nawrotem po dwóch liniach leczenia.