Rak jelita grubego – jest refundacja

„Triflurydyna/typiracyl (Lonsurf) to lek stosowany w trzeciej i czwartej linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Był to lek długo oczekiwany przez pacjentów i dopełnia cały program lekowy. Rekomendowany jest przez ESMO oraz amerykańskie NCCN. Dostępny od listopada br.” – napisał na Twitterze Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową. „To się dzieje naprawdę! Mamy to! Jest refundacja!” – odpowiada fundacja EuropaColon Polska.

Przypomnijmy, że od dwóch lat organizacje pacjenckie apelowały o refundację leku dla chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy zakończyli leczenie w II linii, a nie mają cechy genetycznej, która umożliwiałaby leczenie celowane molekularnie. Chodzi o grupę ok. 1000 osób.

Według rejestru nowotworów w Polsce żyje ponad 115 tys. osób z tego typu rakiem, z czego ok. 1500 cierpi na przerzutowego raka. Oznacza to, że rak jelita grubego jest już drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet (po raku płuca) oraz trzecim u mężczyzn (po raku płuca i raku prostaty).

„Niestety, o ile zachorowalność na niektóre nowotwory w naszym kraju spada, to w przypadku raka jelita grubego wciąż rośnie” – podkreśla dr Jacek Zwoliński, onkolog kliniczny.

Do 19 tys. zwiększyła się liczba osób, u których w ciągu roku wykrywany jest rak jelita grubego, a jeszcze w 2010 r. było u nas 16 tys. takich przypadków. Co roku z tego powodu umiera 12 tys. osób, oznacza to, że podczas, gdy w USA umiera 36%, w Norwegii 37.5%, a w UK 38%, u nas umiera 63%. Przy czym wskaźnik przeżyć 5-letnich jest w Polsce niższy o ponad 10% od średniej europejskiej. Wyniki leczenia w Polsce są nadal gorsze od wyników w krajach takich jak m.in. Turcja, Czechy, Łotwa, Litwa czy Estonia. Lekarze liczą, że dzięki kolejnym liniom leczenia ta statystyka się poprawi.

Prognozy są jeszcze bardziej niepokojące. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2025 r. na raka jelita grubego zachoruje około 15 tys. mężczyzn i 9,1 tys. kobiet, czyli ponad 24 tys. osób. W 2030 r. liczba nowych przypadków tej choroby może się zwiększyć do 28 tys.