Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Gazeta Wyborcza
–Od stycznia 2020 r. elektroniczne recepty będą obowiązkowe, papierowe będą wydawane tylko w sytuacjach awaryjnych. Do tej pory z e-recept korzysta 32 tys. lekarzy w 2 tys. miejscowości. 560 tys. osób aktywowało Internetowe Konto Pacjenta.
–Do 2030 r. 10% Polaków zachoruje na cukrzycę. Sprzyjają temu siedzący tryb życia, smog i stres.
–W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu brakuje siedmiu grup krwi. Najniższe są zapasy grup 0 Rh (+), 0 Rh (-), A Rh (+) i B Rh (-).

Dziennik Gazeta Prawna
–Miasta ograniczają lub wycofują się z oferowanych dotychczas mieszkańcom programów zdrowotnych. W Olsztynie zawieszono m.in. szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów, w Częstochowie zrezygnowano z kontynuacji programu profilaktycznego dot. grypy.
–Amerykańskie media ujawniły, że koncern Google zbiera dane medyczne pacjentów w USA. Dane były zbierane łącznie w ok. 2 600 placówkach należących do organizacji „Wniebowstąpienie”. Zdaniem organizacji umowa z Google miała wpłynąć na poprawę i zoptymalizowanie opieki nad pacjentami.
–Lekarze potwierdzają, że pomniejszanie wynagrodzeń o koszty badań jest powszechnym procederem. Potwierdzają to umowy zawierane z lekarzami, w których znajdują się specjalne klauzule dot. odpłatności za badania. Zjawisku przyjrzą się Naczelna Rada Lekarska, rzecznik praw pacjenta oraz NFZ.

Rzeczpospolita
–Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński zaznaczył, że jeśli lekarz z jakiegokolwiek powodu nie będzie mógł wystawić e-recepty po 8 stycznia 2020 r., będzie mógł skorzystać z recepty papierowej.
–Przedsiębiorstwa chcą ułatwień dot. ściągania pracowników zza granicy w zamian za poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski proponuje wprowadzenie obowiązku szczepienia zagranicznych pracowników, Główny Inspektorat Sanitarny podchodzi jednak ostrożnie do podobnych pomysłów.
–Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar apeluje do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o nowelizację ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Obecnie, jeśli w szkole nie ma pielęgniarki ani higienistki, dziecko cierpiące na cukrzycę lub inne choroby może nie otrzymać pomocy.
–Nowe przepisy, które wejdą w życie 26 maja 2020 r., zaostrzą wymogi bezpieczeństwa wyrobów medycznych i wzmocnią instrumenty nadzoru nad nimi w całej Unii Europejskiej. W każdym kraju członkowskim muszą jednak zostać uchwalone przepisy krajowe doprecyzowujące te zagadnienia – w Polsce datę propozycji legislacyjnych kilkakrotnie przekładano.

Puls Biznesu
–Ryvu, po odłączeniu od Selvity, chce szybko zwiększać skalę działalności, głównie dzięki przejęciom. Pierwsza transakcja ma zostać przeprowadzona w przyszłym roku.
–Biomed Lublin spłaca długi (m.in. wobec PARP) i liczy na rozbudowę mocy produkcyjnych przy wsparciu państwowych dotacji. Spółka pracuje kilkutorowo nad pozyskaniem dofinansowania.