Dlaczego jeszcze nie wdrożyliśmy RTR? (wideo)

„Od 4 lat mówimy o Refundacyjnym Trybie Rozwojowym (RTR) właściwie do tego samego grona, do osób, które są już przekonane, które przynajmniej deklaratywnie są już przekonane do wprowadzenia tego instrumentu. Chyba warto byłoby wyjść ponad to grono. Powinniśmy apelować do społeczeństwa” – podkreśla Krzysztof Kępiński, Dyrektor Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek GSK Poland. – „Pamiętam debatę z grudnia 2017, tam w debacie brała udział pani minister Emilewicz, pan minister Szumowski i pan minister Czech. Wówczas, dwóch pierwszych ministrów, których wymieniłem, było w zupełnie innych resortach i ja usłyszałem od każdej z tych osób – to trzeba wprowadzić! Pracujmy, nie poddawajmy się, za rok czy za dwa chciałbym rozmawiać już o sukcesach RTR”.

Jak przypominali eksperci projekt był gotowy, przedyskutowany i uzgodniony we wrześniu 2016 roku. Do dziś dnia nie udało się go wdrożyć. Dlaczego?
„Mam wrażenie, że to zabawa w głuchy telefon – my z jednej strony od tych czterech lat krzyczymy: produkcja, inwestycje, bezpieczeństwo lekowe, nakłady na badania i rozwój, a z drugiej strony jest albo echo, albo nic nam nie odpowiada, albo w najlepszym wypadku odpowiada: badania kliniczne, centra zakupowe, centra informatyczne, centra usług wspólnych” – uważa Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed. – „Dlaczego? Bo politycy nie do końca rozumieją tę branżę. Przykład – przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych są tak skonstruowane, że nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać i np. nie można wprost wyliczyć dochodu ulgi na R&D”.

Zdaniem Barbary Misiewicz – Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu farmaceutycznego (PZPPF), przeciwnikami RTR są firmy, które w Polsce nie inwestują. „Tymczasem ta branża naprawdę przynosi nam realne korzyści gospodarcze. Różnica między kwotą odprowadzaną przez krajowy przemysł do budżetu państwa a wydatkami NFZ na refundację produkowanych przez nas leków wynosi równowartość środków przeznaczanych na psychiatrię w Polsce” – wyliczała.

Z kolei Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, autor pierwotnej koncepcji refundacyjnego trybu rozwojowego przypomniał, iż brak RTR spowoduje iż ten sektor – zamiast się rozwijać będzie się z Polski wycofywał.
„Rynek farmaceutyczny w Polsce w zakresie produkcji leków będzie się kurczył. Jest źle i będzie coraz gorzej. Biznes medyczny jest tak innowacyjny i ma tak duży potencjał, że wiele krajów na świecie traktuje go jak koło zamachowe swoich gospodarek. Dlaczego w takim razie w Polsce nie uzyskuje on żadnego wsparcia ze strony rządu?” – pytał retorycznie.

Więcej w relacji wideo: