Master Pharm zakończył przegląd opcji strategicznych

Master Pharm podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

„W ramach przeglądu opcji strategicznych emitent dokonał oceny uwarunkowań rynkowych i analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju spółki. W oparciu o uzyskane informacje, zarząd podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i koncentracji na rozwoju organicznym spółki, zgodnie z dotychczasową strategią. Zarząd uznał to rozwiązanie za obecnie najkorzystniejsze w kontekście realizacji długoterminowych celów biznesowych emitenta” – czytamy w komunikacie.

W listopadzie ub. roku Master Pharm poinformował, że zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, a jedną z rozważanych możliwości jest pozyskanie inwestora branżowego.

W lutym br. spółka podała, że podpisała z nowym potencjalnym inwestorem branżowym umowę o zachowaniu poufności w celu dokonania przez niego analizy działalności spółki lub podmiotów z nią powiązanych (due diligence).

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)