Przełomowy wyrok ws. RDTL

Pacjent ma prawo być stroną postępowania w sprawie o ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Do tej pory Ministerstwo Zdrowia twierdziło, że może nią być tylko szpital, który składa wniosek o zgodę na RDTL.

„Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) i my twierdziliśmy, że jest nie do pomyślenia, aby pacjent, którego życia i zdrowia dotyczy procedura nie był stroną takiego postępowania” – podkreśla mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, która prowadziła tę sprawę. – „Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam rację, że pacjent ma prawo być stroną postępowania o RDTL, czyli o Ratunkowy Dostęp do Terapii Lekowej, na podstawie art. 28 kpa w zw. z art. 47d oraz art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy o świadczeniach, czytanych zgodnie z art. 68 Konstytucji (sygn. spraw: VI SA/Wa 1517/19 i VI Sa/Wa 1869/19)”.

Sąd w całości podzielił rozumowanie wskazując, że RDTL to świadczenie gwarantowane określone w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy o świadczeniach i fakt, że to szpital aplikuje o dodatkowe środki na takie leczenie, nie wyłącza prawa pacjenta do zajęcia w sprawie stanowiska zwłaszcza, że dana sprawa polega głównie na ocenie jego stanu zdrowia i dotychczasowych terapii. „To duże zwycięstwo, zwłaszcza że istniało już orzeczenie odmawiające takiego prawa pacjentowi” – dodaje Kieszkowska-Knapik.

Jak dodaje spodziewa się teraz zaskarżenia tego wyroku do NSA, a potem powrotu sprawy do Ministerstwa Zdrowia.