Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił rok 2020 Rokiem Polskich Seniorów

Rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw Pacjenta będzie Rokiem Seniora.  „Nasze działania skupią się na przekazywaniu informacji, edukacji, podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych. Podejmiemy kroki związane z kontynuacją projektu legislacyjnego dotyczącego objęcia działaniem Rzecznika – Domów Pomocy Społecznej oraz zwrócimy się do konsultantów w ochronie zdrowia, w zakresie problemów osób starszych, aby wspólnie podjąć działania systemowe. Rzecznik badając sprawy na miejscu przyjrzy się opiece nad pacjentami przebywającymi w zakładach opieki długoterminowej. Priorytetem będzie rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez osoby starsze do Biura Rzecznika Praw Pacjenta” – poinformował Bartłomiej Chmielowiec.

Według zapowiedzi RPP zostanie zorganizowana konferencja poświęcona seniorom, a w tworzącej się przy Rzeczniku Praw Pacjenta Radzie Organizacji Pacjentów ma zostać powołany  podzespół, który podejmie sprawy osób starszych.

Dziś osób w wieku 60 lat lub starszych jest na świecie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Do 2050 roku 2,1 miliarda ludzi, czyli prawie 22 proc. populacji, będzie miało co najmniej 60 lat.