Pierwsze w Polsce wszczepienie nowatorskiego aktywnego implantu przewodnictwa kostnego

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się seria pierwszych w Polsce operacji wszczepienia pionierskich aktywnych implantów wykorzystujących przewodnictwo kostne dźwięku – BONEBRIDGE BCI 602. Przeprowadził ją 27 lutego 2020 r. prof. Henryk Skarżyński wraz z zespołem. Operacje te rozpoczną nowy etap w leczeniu różnych zaburzeń słuchu występujących w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego. Nowe implanty dają możliwość poprawy słuchu w wielu przypadkach, w tym również u pacjentów po różnych wcześniej przeprowadzonych operacjach uszu bez oczekiwanej poprawy słuchu.

Największym atutem oraz zaletą implantu BONEBRIDGE BCI 602 jest przede wszystkim mały rozmiar urządzenia przy jednoczesnym wzmocnionym dźwieku. Implant BCI 602 dedykowany jest szerszej grupie pacjentów, u których z powodów anatomicznych (zbyt cienka kość, za mały wyrostek sutkowaty, inne wrodzone deformacje) lub po przebytych wcześniej operacjach nie można było wszczepić innych urządzeń.

„To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii. Cieszę się, że te przełomowe operacje możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu. Tworząc je, chciałem, aby jego działalność kliniczna nie tylko dawała wymierne korzyści polskim pacjentom (którzy mają dostęp jako jedni z pierwszych na świecie do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych, zwiększających znacznie możliwości terapeutyczne), ale także upowszechniała współczesne światowe standardy medyczne. Pionierskie operacje wszczepienia pierwszych na świecie aktywnych implantów przezskórnych na przewodnictwo kostne typu BONEBRIDGE przeprowadzałem w Kajetanach od grudnia 2012 r. Już wtedy był to dowód na to, że w Światowym Centrum Słuchu nieustannie wdrażamy innowacyjne rozwiązania w nauce, edukacji i działalności klinicznej” – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

System BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystuje zjawisko przewodnictwa kostnego, które polega na przekazywaniu sygnału dźwiękowego przez kości czaszki bezpośrednio do ucha wewnętrznego.
Urządzenie składa się z dwóch części: zewnętrznej – procesora mowy – oraz wewnętrznej, całkowicie schowanej pod skórą pacjenta.
System ten jest skutecznym rozwiązaniem dla osób z trwałym ubytkiem słuchu po różnego rodzaju operacjach ucha zewnętrznego i środkowego, z wadami rozwojowymi ucha zewnętrznego i/lub środkowego, dla pacjentów z wrodzoną mikrocją lub/i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego. Jest to również opcja dla osób z głuchotą jednostronną.

Specyficzną grupę stanowią najmłodsi pacjenci, u których zastosowanie nowego implantu jest szansą na prawidłowy i normalny rozwój słuchowy oraz rozwój mowy.
Największym atutem systemu jest zoptymalizowany rozmiar i konfiguracja przetwornika wywołującego wibrację kości czaszki (BC-FMT). Zmiana ta umożliwia taką samą moc wyjściową dla skutecznego wzmocnienia dźwięku, ale przy prawie o 50% mniejszej głębokości wiercenia.

Nowy implant oferuje wiele korzyści dla pacjentów. Przede wszystkim daje możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego przy polu 1,5 tesli bez reoperacji. A oprócz aspektu wizualnego – umiejscowienie implantu całkowicie pod skórą – ma określony, bardzo ważny, aspekt medyczny. Wiadomo bowiem, że stosowanie takich implantów skutkuje znikomym wskaźnikiem powikłań pooperacyjnych oraz nie powoduje zablokowania zewnętrznego przewodu słuchowego.

Zabieg wszczepienia nie wymaga dalszych interwencji chirurgicznych, ponieważ wszystkie części systemu podlegające wymianie znajdują się w zewnętrznym mikroprocesorze dźwięku. Dodatkowo umieszczenie drgającego przetwornika całkowicie pod skórą pozwala pacjentowi na dużą swobodę użytkowania. Ze względu na to, że zasilanie i elektronika umiejscowione są w części zewnętrznej, możliwa będzie ich wymiana nawet po wielu latach użytkowania. System może być wciąż udoskonalany bez konieczności interwencji chirurgicznej.
Podłączenie mikroprocesora mowy i aktywacja systemu może odbyć się już po kliku tygodniach od operacji. Parametry pracy urządzenia ustawia się komputerowo w oparciu o wyniki diagnostyki audiologicznej i stosownie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zaawansowana technologia cyfrowa zastosowana w procesorze pozwala na dopasowanie go w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi jak najlepsze rozumienie mowy oraz uzyskać możliwie naturalne brzmienie dźwięku w różnych sytuacjach akustycznych. Ze względu na swój niewielki rozmiar oraz dostępność w różnych kolorach jest rozwiązaniem niezwykle dyskretnym.

Nowy implant daje nowe możliwości leczenia i poprawy słyszenia w różnych grupach pacjentów. Jest przede wszystkim szansą dla tych, u których mimo wyników audiometrycznych kwalifikujących do wszczepienia implantu z powodów anatomicznych oraz wielkości implantu nie można było go zastosować.