Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma 32,76 mln zł dofinansowania z NCBR

Ryvu Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka”, podała spółka. Kwota dofinansowania wynosi 32,76 mln zł, a całkowita wartość projektu netto – 55,44 mln zł.

„Celem projektu jest wdrożenie do działalności emitenta kandydata na lek przeciwnowotworowy na etapie I fazy klinicznej o mechanizmie działania opartym na zjawisku syntetycznej letalności.

– wartość całkowita projektu netto: 55 437 723,25 zł;

– wartość dofinansowania: 32 761 152,3 zł;

– okres realizacji: listopad 2019 – grudzień 2023” – czytamy w komunikacie.

30 grudnia 2019 r. Ryvu Therapeutics informowało, że projekt pn. „Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii” został umieszczony na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)