Medyczne innowacje nagrodzone w konkursie PARP i NCBR

Po raz 22. zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla polskich innowatorów. Nagroda główna (100 tys. zł) została przyznana firmie StethoMe za inteligentny stetoskop, który wykrywa nieprawidłowości pojawiające się m.in. w przebiegu infekcji, zapalenia płuc czy astmy. Stetoskop umożliwia pacjentowi wykonanie samodzielnego badania w domu.

Z kolei w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” nagroda główna (100 tys. zł) przypadła Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie za Otoimplant – protezę ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, która zapewnia pacjentom krótszy okres rekonwalescencji, ogranicza ryzyko związane z powikłaniami w przebiegu infekcji i zakażeń bakteryjnych oraz umożliwia odtworzenie budowy i funkcji struktur kostnych ucha środkowego.

Konkurs ma na celu promowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć na rynku światowym. Jego organizatorzy na co dzień oferują wsparcie przedsiębiorstwom i jednostkom naukowym, które chcą realizować nowatorskie projekty oraz tworzyć innowacyjne produkty i usługi.

Projekty zgłoszone w konkursie oceniała Kapituła, w składzie której znaleźli się przedstawiciele m.in.: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz mediów.

Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem – do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono aż 96 projektów, o 24 więcej niż rok wcześniej. Jest on organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.