Selvita celuje w strategii na 2020-2023 w osiągnięcie ponad 300 mln zł sprzedaży

Selvita, zgodnie z opublikowaną strategią na lata na lata 2020-2023, planuje osiągnąć przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA oraz kapitalizację spółki na poziomie ponad 1 mld zł. Spółka chce też zbudować solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie. Cele te Selvita chce osiągnąć dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycjom.

„W celu zrealizowania strategii spółka planuje kontynuować dynamiczny wzrost organiczny, wyznaczając cel 30% wzrostu przychodów w 2020 r. oraz CAGR wzrostu organicznego w okresie 2019-2023 na poziomie powyżej 20%. Selvita przewiduje organiczny wzrost zatrudnienia z ok. 500 osób zatrudnionych na koniec marca 2020 r. do ponad 700 na koniec 2023 r. oraz dalszy stopniowy wzrost przychodów na pracownika. Ponadto spółka planuje wzrost powierzchni badawczej z 4,5 tys. m2 na koniec marca 2020 r. do 10 tys. m2 w 2023 r., z czego około 4 tys. m2 powstanie w wyniku oddania do użytku na przełomie 2022 i 2023 r. nowego Centrum Usług Laboratoryjnych, które spółka zamierza utworzyć w Krakowie” – czytamy w strategii.

Jak podano, Centrum Usług Laboratoryjnych będzie stanowiło jedną z kluczowych przewag rynkowych i motorów dalszego rozwoju spółki, szczególnie biorąc pod uwagę wyczerpanie dalszej powierzchni laboratoryjnej możliwej do wynajęcia w Krakowie i Poznaniu. Ponadto dysponowanie własną powierzchnią badawczą istotnie wzmocni pozycję konkurencyjną Spółki w obliczu bariery wejścia na rynek dla innych graczy z sektora CRO jaką jest deficyt nowoczesnych powierzchni laboratoryjnych w Polsce i w regionie oraz umożliwi spółce rozszerzenie oferty świadczonych usług.

W obszarze akwizycji w latach 2020-2023 Selvita zakłada przejęcia trzech przedklinicznych CRO w Europie świadczących usługi komplementarne do oferty spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności.

„Identyfikując spółki do przejęcia, Selvita skupi się na podmiotach, których jednostkowe przychody są w przedziale 2-20 mln euro, z liczbą pracowników pomiędzy 30 a 150 osób. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze drug discovery, w szczególności in vivo ADME/DMPK oraz usług regulacyjnych” – czytamy także.

Kolejny etap rozwoju Selvity zakłada kontynuację dynamicznego tempa rozwoju.

„Wzrost przychodów oraz wyniki finansowe, które osiągaliśmy najpierw jako segment usługowy w ramach Selvity działającej w modelu hybrydowym, a teraz jako niezależna spółka stanowią realizacje zapowiedzi przedstawionych w strategii z 2017 r. oraz tego, co spółka komunikowała, celując w 30-proc. roczny wzrost przychodów oraz dwucyfrową rentowność. Przez 12 lat naszej działalności zbudowaliśmy wysoką rozpoznawalność i reputację na najważniejszych rynkach outsourcingu badań naukowych. Mamy podstawy i możliwości, aby stawiać przed sobą kolejne ambitne cele” – powiedział prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)