Fundacja EuropaColon Polska apeluje: koronawirus nie może opóźniać leczenia onkologicznego

„Widzimy, że podobnie jak w innych krajach Europy, również w Polsce pacjenci onkologiczni doświadczają opóźnienia w diagnostyce i leczeniu, często będąc pozbawieni pełnej informacji na temat konsekwencji i ryzyka takiego postępowania. Z powodu osłabionego układu odpornościowego pacjenci onkologiczni stanowią grupę wysokiego ryzyka pod kątem rozwinięcia się choroby COVID-19. Należy zatem podjąć wszelkie środki, aby właściwie zrównoważyć decyzje dotyczące procesu terapeutycznego i ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2. Leczenie pacjentów z COVID-19 nie może odbywać się kosztem pacjentów onkologicznych” – alarmuje Fundacja EuropaColon Polska.

Taka sytuacja ma miejsce np. w Rumunii – rumuńscy pacjenci onkologiczni są wypuszczani ze szpitali publicznych i wysyłani do domu, czasem bez leczenia (o czym informuje European Cancer Patient Coalition).

W przypadku nowotworów układu pokarmowego takich jak rak trzustki czy rak żołądka przedłużająca się diagnostyka i opóźnienie rozpoczęcia terapii może mieć katastrofalne skutki. Nowotwory te rozwijają się bardzo agresywnie w krótkim czasie. W raku jelita grubego czas również jest ważny bo większość przypadków w Polsce wykrywanych jest na bardzo późnym etapie zaawansowania choroby. Diagnostyka w kierunku raka jelita grubego nie może być opóźniona. Jeśli nie jest możliwe wykonanie kolonoskopii, należy rozważyć wykonanie testu na krew utajoną w kale tzw. testu FIT, i jeżeli zajdzie konieczność wykonać kolonoskopię jako element dalszej diagnostyki.

„Z wielkim niepokojem obserwujemy jak w aktualnej sytuacji w kolejnych krajach wydawane są rekomendacje dotyczące etycznych kwestii, które mają pomóc ustalić lekarzom priorytety w przypadku przyjmowania do szpitali i leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Wytyczne mówią, że wszyscy pacjenci powinni otrzymać najlepszą możliwą opiekę medyczną, a gdy pacjent umiera najlepszą dostępną opiekę paliatywną. Jak już wiemy, w innych krajach dochodzi do priorytetyzacji ratowania tych pacjentów, którzy lepiej rokują, a wiek pacjenta ma tu istotne znaczenie.

Obawiamy się, iż w przypadku, gdy dojdzie do konieczności wyboru pomiędzy ratowaniem osób chorych na COVID-19, które będą jednocześnie pacjentami onkologicznymi już leczonymi paliatywnie, to decyzja może być jednoznaczna” – pisze wprost Błażej Rawicki, prezes fundacji.