MZ powołał zespół ds. koordynacji sieci laboratoriów COVID

Od dziś (4 kwietnia) obowiązuje zarządzenie Ministra Zdrowia powołujące Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID. Nadzór nad jego pracami sprawuje wiceminister Sławomir Gadomski, który wyznaczy Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą: 1) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej; 2) prof. dr. hab. n. med. Rafał Gierczyński – Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; 3) Justyna Marynowska – Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; 4) Monika Jabłonowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej województwa mazowieckiego; 5) Eliza Głodkowska-Mrówka – przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii; 6) Justyna Mieszalska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

„Celem powołania Zespołu jest koordynowanie, uproszczenie oraz przyspieszenie funkcjonowania procedur w laboratoriach dedykowanych do prowadzenia działań w zakresie koniecznym do zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2” – czytamy w zarządzeniu.

Do zadań Zespołu należy:
1) prowadzenie wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb przekazywania informacji o epidemii COVID-19;
2) opiniowanie i zatwierdzanie wniosków o wpisanie do wykazu laboratoriów COVID na podstawie przyjętych przez Zespół kryteriów;
3) opracowanie standardów procesu diagnostycznego COVID;
4) monitorowanie wydajności laboratoriów COVID;
5) działania szkoleniowe i eksperckie w zakresie zwiększenia efektywności diagnostycznej laboratoriów COVID;
6) analiza stanu zasobów laboratoryjnych (infrastruktura, kadry, odczynniki, materiały zużywalne), w szczególności pod kątem możliwych alokacji między laboratoriami COVID;
7) opiniowanie i koordynacja wniosków zakupowych dla laboratoriów COVID;
8) nadzór nad jakością badań i czynności diagnostyki laboratoryjnej przy współpracy z Zespołem Wizytatorów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Pełny tekst zarządzenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/actbymonths