PZ Cormay miał 40,54 mln zł straty netto, 34,24 mln zł straty EBIT w 2019 r.

PZ Cormay odnotował 40,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 24,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 34,24 mln zł wobec 27,35 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 30,28 mln zł wobec 22,75 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,41 mln zł w 2019 r. wobec 69,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 37,44 mln zł wobec 25,11 mln zł straty rok wcześniej.

„Odnotowane straty, tak na poziomie grupy, jak i spółki, są efektem aktualizacji wartości projektów realizowanych przez spółkę: opracowania analizatorów Hermes Senior i Junior, BlueBox oraz Equisse. Ze względu na przedłużony i niezakończony proces wdrożenia do sprzedaży ww. urządzeń, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, zdecydowaliśmy się dokonać odpisów na całość nakładów poniesionych w ramach projektów Hermes Senior, Hermes Junior i BlueBox oraz część wartości nakładów poniesionych w ramach najbardziej zaawansowanego z projektów – Equisse. Odpisy te pomimo ich wysokiego wymiaru i wpływu na wyniki w 2019 r. nie rzutują negatywnie na sytuację finansową i bezpieczeństwo finansowe gwarantowane wysokim poziomem posiadanej gotówki” – napisał prezes Janusz Płocica w liście dołączonym do raportu rocznego.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)