Biomed dołącza do Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Szeregi Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) zasiliła działająca od ponad 70 lat Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed w Warszawie.
Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed jest producentem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w wytwarzaniu surowic, szczepionek i leków  biologicznych stosowanych w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Początek działalności Wytwórni związany jest z Państwowym Zakładem Higieny, gdzie w 1939 r. funkcjonował Dział Surowic i Szczepionek, który w 1951 r. został wydzielony jako samodzielna jednostka przekształcona w 2007 r. w Spółkę Skarbu Państwa.

Asortyment produktów leczniczych firmy jest unikalny na skalę krajową i światową.  Są to antytoksyna jadu żmij, antytoksyna botulinowa wieloważna ABE, siarczan protaminy 1%, preparaty enzymatyczne. Spółka jako jedna z niewielu w Europie utrzymuje produkcję substancji czynnych kilku produktów leczniczych, które dostarcza na rynek krajowy i rynki światowe.

„Doceniając wkład nauki w rozwój leków, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma uczelniami wyższymi w Polsce i w innych krajach Europy” – informuje cytowana w komunikacie Małgorzata Pajączek, prezes Biomed Warszawa.

Obecnie PZPPF liczy 18 członków. Co drugi kupowany w Polsce lek został wyprodukowany przez zrzeszone w Związku firmy. W Polsce produkcja wyrobów farmaceutycznych generuje ok. 4,35 mld przychodów budżetowych w postaci podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (2015 r.). O tę wartość pomniejszyłyby się zasoby finansowe państwa, gdyby produkty farmaceutyczne pochodziły wyłącznie z importu.

Produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce (GUS).  Ponad połowę innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym kraju stanowią wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzają pod tym względem producentów komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych. Krajowy przemysł farmaceutycznych generuje też 100 tysięcy miejsc pracy, a do budżetu państwa odprowadza równowartość kwoty, którą NFZ przeznacza na refundację produkowanych przez krajowych wytwórców leków. Jest też branżą strategiczną nie tylko ważną dla naszej gospodarki, ale i bezpieczeństwa narodowego. Krajowi producenci leków traktują polski rynek priorytetowo i zawsze w pierwszej kolejności dostarczają leki dla polskich pacjentów.