MZ: ponad 550 mln zł na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia podpisał decyzje dla 5 projektów na wsparcie systemu ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. Inwestycje będą współfinansowane ze środków europejskich w ramach funduszowego pakietu antywirusowego.

„Pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczamy przede wszystkim na ochronę zdrowia pacjentów i kadry medycznej, ale też na zakup sprzętu niezbędnego do ochrony przed zakażeniami” – podkreśla cytowany w komunikacie Sławomir Gadomski.

W ramach wszystkich projektów zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej, w tym maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji oraz sprzęt i aparatura medyczna, które następnie przekazane zostaną podmiotom zaangażowanym w realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„Współpraca i walka z pandemią COVID-19 jest dzisiaj szczególnie ważna. Myślimy także o pomocy systemowi ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej, na co pozwolą dodatkowe środki unijne i krajowe w wysokości 550,7 mln zł. Zdrowie to dzisiaj absolutny priorytet” – dodaje Gadomski.

Środki oraz sprzęt zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektów będzie sukcesywnie rozdysponowywany w tym i przyszłym roku. Pierwsze dostawy sprzętu trafią do odbiorców zgodnie z zapotrzebowaniem, czyli głównie do szpitali, już wkrótce.