Warsaw Genomics uruchamia testy w kierunku COVID-19 dla wszystkich

Warsaw Genomics umożliwia realizację testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom indywidualnym i pracodawcom. Wszystkie testy wykonywane są metodą molekularną (RT-PCR w czasie rzeczywistym) rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Warsaw Genomics uruchamia jednocześnie program badań przesiewowych, wspierający pracodawców w organizowaniu bezpiecznych powrotów do pracy.

Laboratorium Warsaw Genomics rozpoczęło realizację testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 20 marca br. Zespół diagnostyczno-laboratoryjny warszawskiej firmy zrealizował dotychczas ponad 100 tys. badań dla systemu ochrony zdrowia: pacjentów, lekarzy, personelu medycznego i podopiecznych domów opieki społecznej. Potencjał zaplecza laboratoryjnego – wyposażenie w specjalistyczne roboty oraz ekspertyza zespołu – umożliwia dziś przyjmowanie i realizację badań również dla pacjentów indywidualnych oraz pracodawców.

„Uruchomienie zakupu testów dla pacjentów indywidualnych oraz pracodawców jest naturalnym krokiem, w sytuacji, gdy potencjał laboratorium wykracza poza zgłaszane do nas potrzeby systemu ochrony zdrowia. W pierwszej kolejności niezmiennie realizujemy badania zlecane przez służby medyczne” – mówi cytowany w komunikacie prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

Warsaw Genomics umożliwia wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR, która jako jedyna formalnie potwierdza lub wyklucza aktywne zakażenie SARS‑CoV‑2. Cena testu w kierunku koronawirusa to 439 złotych (cena obejmuje koszt dostarczenia i odbioru wymazu).

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z planu profilaktyki Programu Badamy Geny, będą mogły wykonać test w kierunku koronawirusa bezpłatnie.

„W ramach Programu Badamy Geny umożliwiamy wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2, jak również włączamy test do pakietów badań genetycznych, oceniających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne, szczególnie raka piersi, jajnika i prostaty oraz raka jelita grubego, nerki, macicy, żołądka, tarczycy, trzustki. W Programie Badamy Geny, dzięki możliwościom precyzyjnych badań genetycznych oraz na podstawie informacji o chorobie nowotworowej w rodzinie można określić indywidualne ryzyko zachorowania i dostosować plan działań ochronnych. Test w kierunku koronawirusa włączyliśmy do obu pakietów badań Programu Badamy Geny bezpłatnie” – podkreśla dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

Plan pełny obejmuje ocenę ryzyka wszystkich nowotworów dziedzicznych (70 genów, 23 000 chorobotwórczych mutacji) w cenie 689 złotych. Plan rozszerzony zawiera dodatkowo ocenę reakcji na leki w łącznej cenie 989 złotych.

Test można zlecić poprzez stronę badamygeny.pl/zamow. Pakiet wymazowy zostanie bezkontaktowo dostarczony (wraz ze szczegółową instrukcją) i odebrany przez kierowcę iTaxi bądź kuriera. Wynik badania zostanie przesłany na wskazany adres e-mail w ciągu 24 godzin od dostarczenia materiału do laboratorium Warsaw Genomics. Cały proces przebiega bez wychodzenia pacjenta z domu i narażania na kontakt z osobami trzecimi.

Z kolei w ramach procesu przywracania firmy do pracy, Warsaw Genomics proponuje dwustopniową ścieżkę. Pierwszym elementem jest identyfikacja, do jakiej grupy ryzyka należą pracownicy (na podstawie profilu wykonywanych zadań). Drugim – badania przesiewowe wszystkich pracowników przed powrotem do pracy.
„Badania przesiewowe obejmują dwa rodzaje testów. Test wykluczający aktywne zakażenie – pobranie wymazu z gardła i nosa w celu wykonania testu genetycznego RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 oraz test przeciwciał IgG ELISA wykonywany w laboratorium z pobranej próbki krwi w celu identyfikacji osób uodpornionych, które świadomie lub nieświadomie przeszły chorobę” – wyjaśnia Wójcicka.
Kolejne elementy procesu to podział pracowników na dwie lub więcej grup niestykających się ze sobą, w celu zapewnienia ciągłości działania firmy, w przypadku wystąpienia zakażenia wśród pracowników, cykliczne testowanie z częstotliwością odpowiednią do ustalonego ryzyka oraz każdorazowe wykonanie testu, gdy wystąpią objawy lub styczność z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Wsparcie Warsaw Genomics w bezpiecznym powrocie do pracy jest kierowane zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji. Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie internetowej warsawgenomics/pracodawcy.