Gemini składa pozew przeciwko NIA

Gemini Apps, spółka zależna Gemini Polska, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej (NIA) o ochronę dóbr osobistych i zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat aplikacji ReceptaGemini.pl.

Jak można przeczytać w pozwie NIA w sposób rażący naruszyła wizerunek spółki rozpowszechniając w Internecie, wśród dziennikarzy i w materiałach przekazywanych organom administracji publicznej, nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat działania aplikacji ReceptaGemini.pl. „Najbardziej oburzający jest fakt przygotowania oświadczenia przez NIA bez zadania Gemini jakichkolwiek pytań na temat aplikacji.

Nieprawdziwe informacje rozpowszechnione przez NIA stały się bazą powstania wielu artykułów prasowych, które wprowadziły w błąd szeroką opinię publiczną a przede wszystkim pacjentów” – czytamy.

Autorzy pozwu zwrócili się do sądu o wydanie zakazu rozpowszechniania przez NIA nieprawdziwych informacji na temat spółki i nakazanie opublikowania przeprosin.

„Gemini Polska oraz jej spółki zależne działają zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie twierdzenia NIA zostały zbudowane na podstawie nieprawdziwych założeń i nie opisują funkcjonowania aplikacji i współpracujących z nią aptek” – podkreśla spółka.

Aplikacja ReceptaGemini.pl wspiera pacjentów w uzyskiwaniu informacji o dostępności leków realizowanych na podstawie e-recepty. Apteka nie przekazuje do aplikacji żadnych danych osobowych. Aplikacja otrzymuje jedynie informację o produktach wypisanych na recepcie, jej dacie ważności oraz numerze. Na żadnym etapie funkcjonowania aplikacji, nie dochodzi do udostępnienia certyfikatów apteki, które umożliwiając dostęp do systemu e-zdrowia (P1) podmiotom trzecim.