Migrena – latem można odczuć ją szczególnie

Co 7. osoba na świecie i ok. co 10. w Polsce zmaga się z migreną. Latem występują czynniki sprzyjające pojawianiu się częstszych ataków migreny i bólu głowy.

Bóle głowy należą do najczęstszych zaburzeń układu nerwowego. Migrena jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawracającymi napadami trwającymi 4–72 h. Typowe cechy bólu głowy obejmują: umiejscowienie po jednej stronie, pulsujący charakter, umiarkowane lub ciężkie natężenie, nasilanie się w czasie zwykłej aktywności fizycznej. Bólowi temu towarzyszą także nudności i/lub nadwrażliwość na bodźce świetlne i akustyczne. Choroba ta dotyka trzykrotnie częściej kobiet
niż mężczyzn, a jej szczytowa faza u chorych obu płci przypada na wiek od 25 do 55 lat, czyli najbardziej produktywny i aktywny okres wieku dorosłego.

22 lipca przypada Światowy Dzień Mózgu. Obchodzony jest od siedmiu lat w dzień założenia Światowej Federacji Neurologii (World Federation of Neurology). Stowarzyszenie to skupia 122 krajowe towarzystwa neurologiczne ze wszystkich regionów świata. Głównym celem działań podejmowanych wokół Światowego Dnia Mózgu jest edukacja, zwiększenie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych ze zdrowiem mózgu i chorobami neurologicznymi, wśród których znajduje się migrena jako choroba powszechnie niedoszacowana, niedostatecznie diagnozowana i leczona oraz społecznie bagatelizowana.

Migrena jest trzecią najbardziej powszechną chorobą na świecie. Liczba ludzi zapadających na migrenę jest wyższa niż łączna zachorowalność na cukrzycę, padaczkę i astmę; cierpi na nią co 7 osoba na świecie. Szacuje się, że w Polsce na migrenę prawdopodobną, czyli nie spełniającą tylko jednego kryterium diagnostycznego niezbędnego do postawienia pełnej diagnozy, choruje ok. 4 mln osób. Statystyki te mogą być dużo wyższe, ponieważ choroba jest powszechnie niedoszacowana, a pacjenci często nie zgłaszają się na leczenie.

Istnieje związek pomiędzy bólami głowy a czynnikami pogodowymi. Jak podają badania, nadwrażliwość na warunki meteorologiczne i związane z nimi bóle głowy potwierdza aż 30–78 proc. pacjentów.

Lato i okres wakacyjny mogą być szczególnie trudnym czasem dla osób cierpiących na migrenę lub częste bóle głowy ze względu na nagromadzenie warunków atmosferycznych sprzyjających występowaniu tych dolegliwości. Wysoka temperatura powietrza i znaczne przegrzanie ciała, zwłaszcza głowy, wysoka wilgotność, zmiany ciśnienia atmosferycznego występujące np. podczas letnich burz, ciepłe wiatry, takie jak wiatr halny, to zjawiska groźne dla migreników. Jedna z koncepcji pojawiania się bólów głowy tłumaczy je zmianami średnicy naczyń mózgowych i związane z tym zmiany przepływów w tych naczyniach. Dlatego też wakacyjne nurkowanie czy przelot samolotem może także wywołać ataki migreny.

Ciekawym doniesieniem jest to, że na ból głowy mogą wpływać także stopień jonizacji powietrza i zmiany (pulsy) pola magnetycznego. Okazuje się, że dodatnio zjonizowane powietrze, które pojawia się w związku z gwałtownymi wiatrami i ruchami mas suchego i ciepłego powietrza oraz podczas burz, którym towarzyszą dodatkowo impulsy elektromagnetyczne, sprzyja występowaniu bólów głowy, zwłaszcza ataków migreny.

Szacuje się, że migrena „zabiera” 5,3% czasu z życia pacjenta, a destrukcyjny wpływ migreny na życie może dotyczyć nawet połowy społeczeństwa, ponieważ skutki tej choroby odczuwa nie tylko sam chory, ale także jego otoczenie.