Mabion miał 10,98 mln zł straty netto, 12,35 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Mabion odnotował 10,98 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 16,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,35 mln zł wobec 17,74 mln zł straty rok wcześniej.

W II kw. 2020 r., ani w II kw. 2019 r. spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

„Spółka nie generuje bieżących przychodów ze sprzedaży produktów rynkowych, a jej dotychczasowa działalność finansowana jest ze środków pozyskanych z emisji akcji, pożyczek od akcjonariuszy, dostępnych linii kredytowych, dofinansowania ze środków publicznych oraz wpływów od partnerów dystrybucyjnych. Zarząd pozyskuje również środki dla zapewnienia płynności bieżącej z kredytów i pożyczek” – czytamy w raporcie.

W I poł. 2020 r. spółka miała 30,83 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 31,7 mln zł straty rok wcześniej. W I półroczu 2020 r. oraz I półroczu 2019 r. spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)