Biomed uzyskał 29,18 mln zł netto dotacji na centrum B+R w ramach konkursu MFPR

Biomed-Lublin uzyskał dotację na utworzenie centrum innowacji biotechnologicznych BCG przyznawaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, podała spółka. Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 48 629 930 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 29 177 958 zł netto.

„Główne obszary badawcze realizowane w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego to wakcynologia w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologia w terapii choroby nowotworowej” – czytamy w komunikacie.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ramach projektu możliwy będzie rozwój strategicznych produktów: szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG oraz umocniona pozycja rynkowa spółki, wskazano również.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2020 roku, przy czym możliwe będzie po podpisaniu umowy z MFPR, zaś jej zakończenie na II kwartał 2022, podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)