Różne elementy opieki farmaceutycznej mogą być finansowane z różnych źródeł i w różny sposób. Niektóre komponenty mogłyby zostać sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też przez Ministerstwo Zdrowia, jednostki samorządowe oraz przez ubezpieczycieli – uważa Krzysztof Łanda z Fundacji Watch Health Care w rozmowie z ISBnews.TV.

„Z szacunków wynika, że w pierwszym etapie wprowadzenie opieki farmaceutycznej to wydatki rzędu 200 mln zł rocznie, więc to nie jest duży koszt dla NFZ a oprócz tego można byłoby zapewnić pewne dodatkowe elementy, które finansuje pacjent, czy apteka samodzielnie, bo niektóre apteki chcą świadczyć taką opiekę” – dodał Łanda w rozmowie z ISBnews.TV.

Zawód farmaceuty od lat nie jest wykorzystywany w pełni – o farmaceutach często myśli się jako o sprzedawcach leków z magisterium. Czas epidemii pokazuje jak bardzo jest to mylne – to ludzie, którzy są niedocenianym, ale bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ten okres jest okazją do przemodelowania i wzmocnienia roli farmaceutów, którzy swoją wiedzą mogliby w znacznie większym stopniu wspierać pacjentów.

Raport opracowany przez kancelarię DZP pt. „Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?” został zaprezentowany na konferencji prasowej (01.10. 2020 r.).