Recepty 75+ znów przesunięte. Jest pierwsze zadanie dla wiceminister ds. informatyzacji

Program „Leki 75+” miał zostać poszerzony o lekarzy specjalistów. Zmiana miała wejść w życie 1 lipca br. Potem ten termin przesunięto na 1 października. Jednak potem pojawił się kolejny komunikat Ministerstwa Zdrowia przesuwający ten termin na 31 grudnia 2020 roku. To oznacza, że jest pierwsze zadanie dla nowopowołanej wiceminister zdrowia Anny Goławskiej, która będzie odpowiedzialna za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. będzie nadzorować Centrum e-Zdrowia.

„Zmiana (terminu – przyp. red.) wynika z braku dostosowania przez dostawców oprogramowania systemów gabinetowych” – uzasadnia kolejne przesunięcie terminu MZ.

Pisaliśmy o tym: Co z receptami 75+? P1 nie daje rady?

„Zależy mi na dalszym dynamicznym rozwoju informatyzacji ochrony zdrowia. Chcę, aby telemedycyna stała się powszechna w publicznym systemie, szczególnie w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz narzędzi umożliwiających udzielenie świadczeń zdalnie” – powiedziała tuż po nominacji wiceminister Anna Goławska.

Mamy nadzieję, że te deklaracje zamienią się (szybko) w czyny.

Warto przypomnieć, że ustawę w tej sprawie Prezydent podpisał w sierpniu 2019 roku. Zmiany, które wprowadzała ustawa o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia miały pozwolić m.in. lekarzom specjalistom na wypisywanie recept bez konieczności dodatkowych wizyt pacjentów. Lekarze specjaliści przed wystawieniem recepty zobowiązani będą do dokonywania za pośrednictwem systemu elektronicznego weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jednak nic się od tego czasu nie zmieniło. Nadal pacjenci zmuszeni są podwójnie korzystać z wizyt lekarskich – i w podstawowej opiece zdrowotnej i w przychodni specjalistycznej. Problem pojawia się w momencie, gdy lekarz specjalista zalecił pacjentowi stosowanie określonego leku, ale receptę na ten lek może wystawić tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Warto podkreślić, że absurdem jest fakt, iż leków z bezpłatnej listy „S” nie mogą wypisywać także geriatrzy, mimo iż jest to specjalizacja stworzona specjalnie do opieki nad osobami starszymi. Nie można wystawić pacjentowi recepty na bezpłatne leki w ramach usług komercyjnych (prywatnie, poza umową z NFZ), ani też po pobycie w szpitalu.