Sejm: Dodatek ma być tylko dla zajmujących się chorymi na COVID-19 na polecenie

Sejm przyjął nowelę, zakładającą przyznanie 100% dodatku pracownikom medycznym, którzy zajmują się chorymi COVID-19 na polecenie wojewody. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 231 posłów, przeciw było 212, 3 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 miała na celu zmianę przyjętych dzień wcześniej przepisów ustawy (poprawki Senatu), zakładającej przyznanie 100% dodatku wszystkim pracownikom, zajmującym się chorymi z COVID-19.

Przed głosowaniem, posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu. Odrzucili także zgłoszone poprawki.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelą wyższe świadczenia otrzymają jedynie ci pracownicy medyczni, którzy otrzymali polecenie bezpośredniego zajmowania się pacjentami COVID-19 i bezpośrednio konfrontują się ze skutkami pandemii.

(ISBnews)