Hasco-Lek i ISBnews nagrodzono w 10. edycji konkursu 'Pracodawca Godny Zaufania'

Hasco-Lek, Żabka Polska, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Castorama Polska, Rockwool Polska, PGNiG, to firmy nagrodzone tytułem „Pracodawca Godny Zaufania”. Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu odbyło się 4 listopada br. Nagrodę Dziennikarską w kategorii media elektroniczne otrzymał Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl oraz WP Finanse, w kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi z „Rzeczpospolitej”, zaś Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja ISBnews.

„Pandemia, która zdominowała wszystkie obszary naszego życia w ostatnim czasie, skłoniła firmy, niezależnie od wielkości i skali działania, aby zaczęły w praktyce realizować kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu” – powiedział prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył, cytowany w komunikacie.

W X edycji Konkursu nagrody przyznano w następujących kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie. Przyznane zostały nagrody dla dziennikarzy, a także nagroda specjalna.

„Naszym nadrzędnym celem jest inspirowanie przedsiębiorców. Uważamy, że motywacją mogą być przede wszystkim odpowiedzialne działania największych polskich firm, które realizując wiele atrakcyjnych i skutecznych programów pracowniczych zapewniają pracownikom nie tylko ochronę ich praw, ale także dbają o ich zawodowy rozwój. Mamy nadzieję, że przyznawane przez nas wyróżnienia przyczynią się do szerzenia najlepszych praktyk wśród przedsiębiorców i pomogą przedsiębiorcom w szukaniu nowych, interesujących rozwiązań” – wyjaśnił Juliusz Bolek.

Nagrodę w kategorii Wolontariat Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” uzyskała firma Hasco-Lek S.A. za program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy każdej ze spółek Grupy Hasco mogą przeznaczyć jeden 8-godzinny dzień pracy na działania wolontariackie.

W kategorii Zdrowie Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała firma Żabka Polska za bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej w Lux Med, dostęp do opieki psychologicznej czy realizację programów profilaktycznych.

„Zdrowie pracowników jest w centrum uwagi firmy w czasie COVID-19. Firma Żabka Polska umożliwiła pracownikom m.in. testy na COVID-19 finansowane przez pracodawcę, pełne wyposażenie pracowników w nieograniczony dostęp do środków ochrony osobistej czy automatyczny pomiar temperatury przy wejściu do budynku” – czytamy w komunikacie.

W tym roku przyznano również nagrody dla dziennikarzy. Nagrodę Dziennikarską w kategorii media elektroniczne otrzymał Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl oraz WP Finanse, m.in. za popularyzację pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej oraz promowania wartości odpowiedzialnego biznesu w polskich mediach, a w kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi z „Rzeczpospolitej” za wnikliwą obserwację rynku FMCG, opisywanie i działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju i troski o pracowników.

„Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja ISBnews za dynamiczny rozwój, zwiększanie zatrudnienia i tworzenie warunków pracy w trosce o zdrowie pracowników. W 2012 r. agencja informacyjna ISBnews została przejęta od amerykańskiego właściciela przez dotychczasowych pracowników. Początkowo zatrudnienie wynosiło 4 osoby, dziś redakcja liczy 20 dziennikarzy, z czego aż 4 nowe miejsca pracy stworzyła w ostatnich, 'pandemicznych' miesiącach” – napisano także.

W skład Kapituły Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, Impressarium, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca – organizator Welconomy Toruń, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Partnerem strategicznym X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” była Grupa Track Tec, wiodący międzynarodowy dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, a partnerami były: Kapsch Telematic Services, dostawca i operator systemów poboru opłat drogowych i firma Diaverum, dostawca usług nefrologicznych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem instytucjonalnym: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Prezydenta m. st. Warszawy, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Organizatorami Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a także firma Impressarium.

(ISBnews)