Powołano zespół roboczy ds. Polskiej Doliny Medycznej

Powołano zespół roboczy ds. Warsaw Health Innovation Hub, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Zdrowia, AstraZeneca Pharma Poland, a także Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia.

„Powstanie Warsaw Health Innovation Hub jest unikalną, wielopodmiotową platformą pragmatycznie wykorzystującą rozwiązania informatyczne i polityczne do pomocy pacjentom i poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Powstanie HUBu jest dla mnie dopiero początkiem ważnej inicjatywy, Polskiej Doliny Medycznej. Współpraca instytucji rządowych z prywatnym sektorem bio-tech pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój biotechnologii w naszym kraju, maksymalizując wykorzystanie zasobów i prowadzenie najbardziej innowacyjnych projektów” – wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) dr n. med. Radosław Sierpiński.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to projekt AstraZeneca, prowadzony we współpracy z ABM, której ideą jest ścisłe partnerstwo publiczno-prywatne, pozwalające na identyfikację najpilniejszych problemów w systemie opieki zdrowotnej oraz ich szybkie i skuteczne rozwiązanie. Podobne projekty AstraZeneca z powodzeniem realizuje z rządami wielu innych państw. Dołączeniem do WHIH zainteresowane jest EIT Health oraz inne globalne firmy innowacyjne. Premier Morawiecki wyraził swoje poparcie dla inicjatywy i zadeklarował wsparcie w utworzeniu WHIH.

„Zaangażowanie nowoczesnych technologii farmaceutycznych w Polsce, zwłaszcza w tak trudnych i niepewnych czasach, jest niezwykle istotne ponieważ pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki. Inicjatywy takie jak Warsaw Health Innovation Hub wzmacniają system ochrony zdrowia, ale wpływają również na ważny dla Polski ekosystem innowacji” – powiedział szef rządu podczas spotkania w formie wideokonferencji.

Polski rząd oprócz premiera reprezentowali Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska oraz Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Po stronie AstraZeneca w wydarzeniu uczestniczyli Prezes Leif Johansson, Radu Rasinar Wiceprezes AstraZeneca na Europę Środkowowschodnią i Kraje Bałtyckie oraz Piotr Najbuk, Dyrektor ds. Public & Government Affairs, Polska. W trakcie spotkania omówiona została także współpraca na płaszczyźnie walki z pandemią COVID-19 w Polsce, w tym wspólne działania na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki COVID-19 oraz działania AstraZeneca związane z ogłoszoną w styczniu br. w Davos inwestycją.

Przypomnijmy, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Mateusz Morawiecki i Prezes AstraZeneca ogłosili decyzję o zwiększeniu zaangażowania koncernu w działania R&D w Polsce i półtoramiliardową inwestycję. „Mimo trwającej od ponad pół roku pandemii COVID-19, firma dynamicznie się rozwija i wdraża swoje plany inwestycyjne w Polsce – efektem tych działań są między innymi: istotne zwiększenie zatrudnienia, które po raz pierwszy w historii obecności spółki w Polsce przekroczyło 2 000 osób; nadanie AstraZeneca, jako pierwszej globalnej firmie biofarmaceutycznej, statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Ministra Rozwoju; jak również dołączenie do grona sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Firma, we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad szczepionką przeciwko COVID-19.

„Dane z I-II fazy badań klinicznych są obiecujące, a teraz wchodzimy w zaawansowane fazy badań, prowadzonych w wielu państwach. Naszym priorytetem jest dostarczenie skutecznej i bezpiecznej szczepionki, oraz współpraca z rządami i organizacjami międzynarodowymi na rzecz zapewnienia szerokiego i sprawiedliwego dostępu do szczepień dla pacjentów na całym świecie” – powiedział Leif Johansson, Prezes AstraZeneca.

„Polski rząd będzie kontynuował współpracę z AstraZeneca oraz innymi podmiotami pracującymi nad szczepionką przeciwko COVID-19 w celu zapewnienia polskim pacjentom bezpiecznej i skutecznej szczepionki tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Podczas spotkania potwierdziliśmy naszą współpracę przy jak najszybszej dystrybucji potencjalnej szczepionki po rejestracji i wprowadzeniu do obrotu” – powiedział Mateusz Morawiecki.

W ramach kontynuacji współpracy w zakresie zapewnienia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19, eksperci AstraZeneca spotkają się w kolejnym tygodniu z rządowym zespołem ds. szczepionki COVID-19, w ramach spotkania roboczego.

Spółka zaprezentowała przedstawicielom rządu także globalną inicjatywę – Partnership for Health System Sustainability and Resilience, w którą zaangażowane są również instytucje o uznanej renomie: London School of Economics i World Economic Forum. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji mających na celu długofalową poprawę zrównoważenia i elastyczności systemów ochrony zdrowia, uwzględniając wnioski płynące z przebiegu pandemii. Polska została wytypowana do wzięcia udziału w fazie pilotażowej projektu jako jeden z ośmiu krajów na świecie. Inauguracja przedsięwzięcia nastąpi jeszcze w listopadzie, a rekomendacje dla Polski zostaną opublikowane w styczniu 2021 roku.