Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Gazeta Wyborcza
–Szpitale tymczasowe dla chorych na Covid-19 mają zostać urządzone w każdym mieście wojewódzkim. Największym wyzwaniem jest zorganizowanie kadry, w razie potrzeby wojewodowie mogą jednak skorzystać z nakazów pracy – umożliwia im to ustawa o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych z 2008 r.

Rzeczpospolita
–1 listopada weszły w życie dot. odbywania specjalizacji przez lekarzy rezydentów. Zgodnie z rozporządzeniem w czasie epidemii wojewodowie mogą kierować lekarzy na szkolenia specjalizacyjne do placówek, gdzie brakuje personelu, z pominięciem preferencji lekarzy. Przeciwko rozwiązaniu opowiedziały się okręgowe izby lekarskie oraz prezydium NRL.
–Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba odkryli nieprawidłowości związane z budową szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego została wydana spółce zarządzającej stadionem 19 października, jednak prace na Stadionie Narodowym ruszyły kilka dni wcześniej. Istnieje również ryzyko, że nie zawarto umowy dotyczącej powstania, co może mieć poważne konsekwencje w przyszłości.

Dziennik Gazeta Prawna
–Naczelna Rada Lekarska proponuje zmiany w rządowej strategii walki z pandemią. Wskazała m.in. zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów z Covid-19 bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla pacjentów niezakażonych, wzmocnienie inspekcji sanitarnej, wprowadzenie jednolitego sposobu zbierania danych do monitorowania sytuacji. Zaleca również przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę albo wydłużenie jej do 14 dni.