W Expo Kraków powstanie szpital dla pacjentów zakażonych COVID-19

„Do końca listopada będzie gotowy szpital tymczasowy dla pacjentów zakażonych COVID-19 w województwie małopolskim. Do dyspozycji pacjentów będzie 380 łóżek, w tym 20 tzw. łóżek respiratorowych” – powiedział na konferencji prasowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Finansowanie powstania i funkcjonowania szpitala tymczasowego będzie się odbywało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.).

„Szpitalem patronackim” będzie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Przypomnijmy, że placówka ta już wcześniej mocno zaangażowała się w walkę z COVID-19, przeznaczając do 18 października na potrzeby pacjentów covidowych 30 łóżek, a następnie zwiększając tę bazę do 50 łóżek. Od 16 listopada liczba ta wzrośnie do 130.

Obecnie w woj.małopolskim hospitalizowanych jest ok. 2,5 tys.pacjentów zaś dostępnych jest powyżej 3 tys. łóżek.

Wojciech Żurawski, Kraków