Respiratory od handlarza bronią. Ministerstwo zawiadomiło prokuraturę

„W związku z nieuregulowaniem zaległych płatności przez kontrahenta – firmę E&K sp. z o.o., Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Prokuratorii Generalnej RP z wnioskiem o wszczęcie postępowania procesowego o zabezpieczenie i zapłatę” – poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Wniosek do Prokuratorii Generalnej dotyczy umowy, która została zawarta w kwietniu br. Na jej podstawie spółka zobowiązała się dostarczyć 1241 respiratorów. Do Polski trafiło jedynie 200 sztuk (ich wartość to 9 mln euro), w dodatku 50 z nich to nie były urządzenia opisane w umowie.

Od pozostałej części umowy, w związku z niedotrzymaniem terminów dostaw, Ministerstwo Zdrowia odstąpiło, żądając jednocześnie zwrotu pozostałych wpłaconych środków wraz z odsetkami i karami umownymi. Chodzi o 15,5 mln euro (czyli ponad 71,5 mln złotych).

„Z tytułu wskazanych żądań firma E&K sp. z o.o. zwróciła do Ministerstwa Zdrowia kwotę 14 mln euro, deklarując na piśmie, że pozostałą zaległą kwotę ureguluje do końca października 2020 r. Biorąc pod uwagę deklarację kontrahenta, resort nie kierował sprawy na drogę postępowania sądowego. Zaległości, których dotyczy wniosek do Prokuratorii Generalnej to: 11,9 mln euro niezwróconych przedpłat oraz 3,6 mln euro kar umownych” – uzupełnia Andrusiewicz.