Sejm zdecydował, że osoby w izolacji, bez objawów COVID-19 mogą pracować zdalnie

Sejm zdecydował, że osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, przebywające w izolacji, a nie wykazujące objawów COVID-19, będą mogły wykonywać pracę zdalną. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opowiedziało się 444 posłów, 4 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki, zakładające, że w czasie kwarantanny i izolacji ma przysługiwać zasiłek chorobowy w wysokości 100%, a także wydłużający ferie szkolne na okres od 4 stycznia do 14 marca 2021 r.

Zgodnie z nowelą, możliwość świadczenia pracy zdalnej ma dotyczyć pracowników objętych izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji.

(ISBnews)