Medicover Polska ma nowego dyrektora medycznego

Od stycznia 2021 r. stanowisko dyrektora medycznego oraz członka zarządu w Medicover Polska objął dr Michał Chudzik. Dotychczas analogiczne funkcje sprawowała prof.
Bożena Walewska-Zielecka, która pozostaje w organizacji jako członek Rady Naukowej Medicover i doradca zarządu ds. medycznych dla oddziałów medycznych Medicover Healthcare Services.

Dr Michał Chudzik dołączył do Medicover w grudniu 2019 r. obejmując stanowisko dyrektora działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem Medycznym oraz zastępcy dyrektora medycznego. W nowej roli dyrektora medycznego, będzie odpowiedzialny za transformację procesów pracy zespołów medycznych, a także dalsze podnoszenie standardów jakości, bezpieczeństwa i efektywności usług.

„Z dużą ekscytacją, ale i silnym poczuciem odpowiedzialności podejmuję nowe wyzwanie zawodowe. Analogicznie do lekarzy, którzy mają obowiązek ustawicznie kształcić się, tak i my chcemy, jako firma, aktywnie samodoskonalić się, podnosić standardy jakości dla całej branży, ale i dla nas samych” – komentuje cytowany w komunikacie Chudzik.

Dr Michał Chudzik jest kardiologiem, internistą, ekspertem medycyny stylu życia. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi z sektora publicznego i prywatnego, jak również ekspercką wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu medycyny. Jest autorem wielu rozpraw naukowych, członkiem Komitetów Naukowych wielu europejskich kongresów kardiologicznych, wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Od sześciu lat współpracuje z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w roli Zastępcy Dyrektora ds. Edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem pierwszego w Polsce programu leczenia nagłego zgonu sercowego pt. „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi” oraz inicjatorem i wykonawcą pionierskiego w Europie programu skoordynowanej opieki nad chorymi po COVID-19 z oceną powikłań sercowo-naczyniowych – „STOP-COVID”.