Medinice ma przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z projektem kardiologicznym

Medinice podpisał przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z o.o. prawa polskiego, posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, podał Medinice. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31 marca 2021 r.

Struktura transakcji zakłada:

1. Płatność gotówkową dla sprzedającego w wysokości 2,11 mln zł.

2. Płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia przez sprzedającego takiej samej liczby akcji serii J emitenta.

3. Podwyższenie kapitału w spółce o kwotę 690 tys. zł, podano.

„W efekcie przeprowadzenia transakcji, emitent posiadać będzie 40% w kapitale i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników spółki oraz prawo do 50% udziału w dywidendzie spółki” – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, nabywane przez Medinice udziały w spółce są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdy posiadany przez Medinice udział przypada 150% zysku przeznaczonego do podziału przypadającego na udział zwykły.

Przedwstępna umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi obejmującymi między innymi: przeprowadzenie procesu due dilligance z wynikiem satysfakcjonującym oraz uzyskania zgody rady nadzorczej Medinice na podpisanie umowy przyrzeczonej.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31.03.2021.

„Intencją stron umowy jest kontynuacja realizacji projektu, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji projektu” – czytamy dalej.

Medinice podał, że przeprowadzone w projekcie badania przedkliniczne na zwierzętach potwierdziły skuteczne zamknięcie uszka lewego przedsionka. Obecnie w projekcie prowadzone są badania kliniczne u ludzi.

Procedura kardiochirurgiczna polegająca na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca zapobiega powstawaniu udarów mózgu, które są jednym z najgroźniejszych konsekwencji migotania przedsionków oraz jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, wyjaśniono.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)