Jest marcowa lista refundacyjna

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę refundacyjną, która obowiązywać będzie od 1 marca br.

Na liście leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę są 4343 pozycje,  a na liście wyrobów medycznych – 552 pozycje.

Jeżeli chodzi o wykaz leków dostępnych w ramach programów lekowych, to zawiera on 483 pozycje.

Obwieszenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. dostępne jest: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marzec-2021-r