NWZ Mabionu zdecyduje 22 III o emisji akcji, celem pozyskanie 100-200 mln zł

Akcjonariusze Mabionu podejmą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 marca decyzję w sprawie emisji do 10,5 mln akcji serii V w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd liczy na pozyskanie z emisji 100-200 mln zł i nie wyklucza zaoferowania części lub całości akcji nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu.

„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł oraz nie wyższą niż 1 050 000 zł do kwoty nie niższej niż 1 373 077,3 zł oraz nie wyższej niż 2 666 132,6 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 10 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 0,1 zł każda” – czytamy w prokjekcie uchwały na NWZ.

Emisja akcji serii V nastąpi w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej wybranym przez zarząd spółki inwestorom.

Akcjonariusze mają upoważnić zarząd do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

„Wyłączenie prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii V ma na celu zaoferowanie akcji serii V maksymalnie szerokiemu kręgowi inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro” – czytamy dalej.

Zgodnie z informacją przekazaną 27 stycznia 2021 r., zarząd spółki zakłada, że podjęte działania, o których mowa powyżej, w zależności od ich powodzenia, przyczynią się do zapewnienia spółce finansowania niezbędnego w szczególności do zakończenia procesu rejestracyjnego oraz komercjalizacji leku MabionCD20.

„Ponadto, zarząd spółki nie wyklucza możliwości zaoferowania części lub całości akcji serii V nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego, o którym spółka informowała w powyższym raporcie bieżącym. Zarząd spółki zamierza uzyskać możliwie najwyższą cenę emisyjną za oferowane akcji serii V przy optymalnej wielkości emisji, przy czym z planowanej emisji akcji serii V zakłada się pozyskanie środków finansowych na poziomie około 100-200 mln zł, przy czym ostateczna ich wartość uzależniona będzie od wielkości środków finansowych pozyskanych z emisji akcji serii U” – napisano także.

Jednocześnie liczba emitowanych akcji może zależeć od ewentualnego udziału potencjalnego inwestora strategicznego spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego, zaznaczono.

„Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. W tym celu opracowaliśmy kompleksową i spójną strategię finansowania działalności Mabionu w perspektywie kilkuletniej. Jej pierwszy element, czyli mniejsza emisja bezprospektowa maksymalnie do 20% wyemitowanych dotychczas akcji, będzie przedmiotem głosowania NWZ już w dniu 23 lutego. Równolegle przystąpiliśmy również do prac nad drugą, większą emisją akcji serii V – zwołaliśmy właśnie NWZ i jesteśmy już w toku prac nad prospektem” – powiedział prezes Dirk Kreder, cytowany w komunikacie.

Planowana emisja akcji serii V jest przygotowywana w ramach opracowanej przez Zarząd długoterminowej strategii finansowania spółki, która obejmuje pozyskanie inwestora strategicznego oraz dwuetapowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podkreślono.

Spółka przypomniała, że w pierwszym etapie planowana jest emisja do nie więcej niż 2,43 mln akcji serii U, która ma zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, nad uchwaleniem której akcjonariusze będą głosować na NWZ zwołanym na 23 lutego. Drugi etap obejmuje natomiast podwyższenie kapitału poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji serii V, która będzie przeprowadzona na podstawie prospektu.

Mabion podpisał umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)