Pure Biologics otrzymał od EPO patent europejski dot. podstaw działania PureApta

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zakończył etap badania merytorycznego wynalazku Pure Biologics pt. „Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów” i wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego, podała spółka.

Patent europejski zostanie przyznany pod warunkiem wniesienia do EPO opłaty za publikację patentu oraz złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa pozostałe języki urzędowe poza językiem angielskim. Zgłoszony pod numerem EP16846944.3 patent zostanie wydany po zakończeniu procedur formalnych w EPO, które mogą potrwać kilka miesięcy. Następnym krokiem spółki będzie rozpoczęcie procedury walidacyjnej w wybranych krajach europejskich, podano.

„Udzielony patent dotyczy podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje modyfikacje chemiczne oraz metody ich wprowadzania do aptamerów, a także konstrukcję bibliotek modyfikowanych sekwencji oraz ich użycie do selekcji in vitro cząsteczek aptamerów o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym” – czytamy w komunikacie.

Rozszerzenie istniejącej ochrony wynalazku poza obszar Stanów Zjednoczonych na terytorium państw europejskich pozwoli spółce na poprawę konkurencyjności oferowanych usług i rozwiązań związanych z platformą PureApta, zapewniając tym samym wyłączność na komercyjne zastosowanie tej technologii również na rynku europejskim.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. Od grudnia 2018 r. była notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)