Skuteczność szczepionki AstraZeneca potwierdzona w badaniach

Wstępna analiza wyników III fazy badań oxfordzkiej szczepionki AstraZeneca przeciwko COVID-19 wykazała 100% skuteczność preparatu w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci po upływie 22 dni od otrzymania pierwszej dawki.

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Południowej Afryce, których wstępne wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej magazynu Lancet, wykazały, że:

skuteczność szczepionki wynosiła 76% po upływie trzech tygodni po podaniu pierwszej dawki i utrzymywała się do momentu podania drugiej dawki,
wzrost skuteczności do 82% przy przerwie między dawkami wynoszącej co najmniej 12 tygodni lub więcej – przedstawiciele AstraZeneca prowadzą obecnie dialog z organami regulacyjnymi w kwestii kontynuowania tego kierunku badań klinicznych w ramach trwających lub nowych badań.

Ponadto, w publikacji podano również pierwsze dane wskazujące, że szczepionka może zmniejszyć transmisję choroby nawet o 67%.